Coaching

Wij coachen in vele organisaties waar wij reeds een adviesrelatie mee hebben of als onderdeel van een verandertraject. Door systematische en intensieve persoonlijke begeleiding krijgen mensen inzichten aangereikt hoe zij zelf sturend kunnen zijn. De persoonlijke effectiviteit in het werk neemt toe. Een aantal keren per jaar nemen wij op zichzelf staande coaching trajecten aan. Het coaching traject van Informatieland bestaat uit een 3 duidelijke stappen.

 

Intake

We leggen samen kaders. Hierbij kijken we naar de volgende onderdelen

 

·         Verwachtingen

·         Werkwijze

·         Manier van rapporteren

·         Informatie verzamelen

·         Contact houden

·         Doel en duur

·         Wanneer en waar

 

Coaching

In een aantal sessies live, per video, per telefoon, per chat of via e-mail. Meestal tussen één maal per week en één maal  per maand. Per sessie zijn er taken en/of opdrachten om uw nieuwe inzichten of vaardigheden in de praktijk toe te passen.

 

Evaluatie

Bij afsluiting van het coaching traject vergelijken we de oorspronkelijke doelstellingen met behaalde resultaten. Daarvoor gebruiken we uiteenlopende methodes, bijvoorbeeld observatie door directe manager of leidinggevende, 360°-feedback, zelf-assessment, of een gespecialiseerde opdracht waaruit blijkt dat het doel behaald is.